zatrudnienie obcokrajowców

ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCA


Pracownik z Ukrainy

Kontrole pod względem prawnym dokumentów cudzoziemców posiadających lub ubiegających się o zatrudnienie.


Weryfikacja wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgodności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy.

Weryfikacja możliwości oraz sposobów zatrudnienia ukraińców oraz innych cudzoziemców


Świadczymy usługi pełnego outsourcingu, od momentu sprowadzenia pracowników z Ukrainy po ich zatrudnienie u nas i świadczenie pracy na rzecz klienta oraz consultingu również z możliwością sprowadzenia pracowników z Ukrainy, pełną pomocą i nadzorem w przygotowaniu dokumentów do zatrudnienia u klienta.


Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców


Pomagamy w uzyskiwaniu Zezwoleń na pracę różnego typu, dla obywateli różnych krajów, Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz Zezwoleń na pobyt czasowy dla rodzin cudzoziemców.

Zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych dotyczących cudzoziemców


Za pełnomocnictwem prowadzimy w imieniu naszych klientów oraz cudzoziemców sprawy od początku do końca postępowania administracyjnego