zatrudnienie obcokrajowców

Pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca

ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCA ZE WSCHODU
Czerwiec 18, 2018
pozwolenie na pracę
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Luty 26, 2019
pozwolenie na pracę

Rynek pracy w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat uległ diametralnym zmianom. Rzeczpospolita Polska stała się atrakcyjnym miejscem pracy dla osób zza wschodniej granicy. Polscy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają obcokrajowców, ze względu na ich duże doświadczenie i posiadane umiejętności. Choć sama procedura zatrudnienia cudzoziemca została uproszczona, nadal sprawia dość sporo problemów.

Proces zatrudniania obcokrajowca głównie spoczywa na pracodawcy. Przygotowanie i skontrolowanie pełnej dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wymaga dużego nakładu czasu, wiedzy i cierpliwości. Na procedurę zatrudniania obcokrajowca ma wpływ jego pochodzenie. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Dla pracodawców, którzy nie mają doświadczenia w zatrudnieniu cudzoziemca, cała procedura może być przytłaczająca i zbyt zawiła.

Nic więc dziwnego, że wielu pracodawców decyduje się na zlecanie procesu zatrudniania cudzoziemców firmom zewnętrznym, takim jak ASR Consulting sp. z o. o. Biegła znajomość procedur pozyskiwania pozwolenia na pracę przez naszych pracowników oraz ścisła współpraca z urzędami pozwala na szybkie i sprawne zatrudnienie pracownika z krajów spoza UE.

Zapytaj o naszą ofertę!