zatrudnienie obcokrajowców

Cennik

Usługi consultingowe

Każde zatrudnienie cudzoziemca z krajów trzecich to indywidualny przypadek. Wszyscy pracownicy mają inną historię zatrudnienia, inne pozwolenia na pobyt i pracę na terenie RP.

Aby powierzenie pracy przeprowadzić sprawnie i najważniejsze w pełni legalnie, firma ASR Consulting musi wnikliwie sporządzić audyt wszystkich dokumentów kandydata i zweryfikować ich poprawność.

Powierzając nam troskę nad przebiegiem całego procesu zatrudnienia pracowników z krajów trzecich, zapewniamy Twojej firmie działania:

  • analiza dokumentów stwierdzających możliwość legalizacji pracy obcokrajowca,
  • przy przejęciu i przed zatrudnieniem pracownika: analiza dokumentów pod względem możliwości zatrudnienia pracownika, przygotowanie dokumentów do złożenia w Urzędzie, zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem,
  • zatrudniony pracownik: analiza dokumentów, wskazanie nieprawidłowości w posiadanej dokumentacji, doradztwo w zakresie przedłużenia pobytu i pracy obcokrajowca, przygotowanie dokumentów do złożenia w urzędzie, zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem,
  • analiza dokumentów, doradztwo w zakresie legalizacji pobytu członka rodziny, przygotowanie dokumentów do złożenia w urzędzie, zastępstwo przed organem administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem,
  • szkolenie z zakresu legalizacji pobytu i pracy obcokrajowca,
  • przeprowadzenie audytu pod względem kontroli dokumentów uprawniających do pobytu i pracy cudzoziemca.

Chcesz, abyśmy szybko wycenili dla Ciebie naszą ofertę consultingową?
Przygotuj wszystkie dokumenty, dzięki którym będziemy mogli określić zakres naszych działań.

Skan wszystkich wypełnionych stron PASZPORTU cudzoziemca

 

Skany wszelkich poprzednich i obecnych dokumentów legalizacyjnych pracę:


oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwoleń, kart pobytu itp.
 

Skany poprzednich oraz obecnych umów, jakie cudzoziemiec zawierał na terytorium Polski.

Skontaktuj się z nami!