W czym możemy Państwu pomóc?


Kontrole pod względem prawnym dokumentów cudzoziemców posiadających lub ubiegających się o zatrudnienie.

Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Konsultacje na temat legalizacji pobytu i zatrudnienia, niezbędnych dokumentów oraz procedur

Pomoc w wypełnianiu dokumentów noezbędnych przy legalizacji pracy, pobytu i jego przedłużeniu

1397

Skutecznie przeprowadzonych postępowań administracyjnych w celu uzyskania Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

937

Skutecznie przeprowadzonych postępowań administracyjnych w celu uzyskania Zezwoleń na pracę typu A